Kazakhstan

Kazakhstan

Founded: 1914
Stadium: Astana Arena
Capacity: 30000

Kazakhstan Fixtures

Players

Squad

Stats

Transfers

Goalkeeper
M. Seysen
D. Nepogodov
S. Pokatilov
I. Shatskiy
Defender
A. Beysebekov
M. Bystrov
T. Erlanov
S. Maliy
A. Marochkin
Y. Vorogovskiy
Y. Logvinenko
G. Suyumbayev
O. Kerymzhanov
D. Miroshnichenko
N. Alip
M. Taykenov
E. Tapalov
A. Kassym
D. Shomko
S. Tursynbay
Midfielder
S. Muzhikov
A. Tagybergen
V. Vassiljev
I. Kuat
Y. Pertsukh
B. Islamkhan
A. Abiken
A. Darabaev
D. Narzildaev
R. Orazov
G. Zhukov
S. Astanov
R. Murtazayev
Attacker
B. Zainutdinov
A. Shchetkin
A. Aymbetov
M. Fedin
T. Zhangylyshbay
S. Khizhnichenko
A. Zhaksylykov
O. Omirtayev
#
-
12
-
-
15
96
3
2
15
24
27
16
4
21
-
-
-
-
-
-
-
8
14
5
28
8
6
-
-
-
-
-
-
18
7
17
20
-
-
-
-
Name
Age
MP
A
L
SO
SO
SoB
G
A
YC
YR
RC
Goalkeeper
M. Seysen
24
0
0
0
0
0
7
0
0
0
0
0
D. Nepogodov
35
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
S. Pokatilov
31
270
3
3
0
0
2
0
0
2
0
0
I. Shatskiy
34
270
3
3
0
0
2
0
0
0
0
0
Defender
A. Beysebekov
31
102
2
1
1
0
2
0
0
0
0
0
M. Bystrov
31
473
6
5
1
2
2
0
0
0
0
0
T. Erlanov
30
181
3
2
1
0
4
0
0
1
0
0
S. Maliy
33
540
6
6
0
0
1
0
0
1
0
0
A. Marochkin
33
360
4
4
0
0
1
0
0
1
0
0
Y. Vorogovskiy
27
403
7
4
3
3
3
0
0
2
0
0
Y. Logvinenko
35
269
3
3
0
1
1
0
1
1
0
0
G. Suyumbayev
33
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
O. Kerymzhanov
34
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
D. Miroshnichenko
31
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N. Alip
24
450
5
5
0
0
1
0
0
1
0
0
M. Taykenov
26
96
3
1
2
1
4
0
0
0
0
0
E. Tapalov
30
104
2
1
1
0
4
0
0
0
0
0
A. Kassym
25
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
D. Shomko
33
78
1
1
0
1
0
0
0
1
0
0
S. Tursynbay
24
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
Midfielder
S. Muzhikov
34
155
2
2
0
1
0
1
0
1
0
0
A. Tagybergen
33
375
6
4
2
2
2
0
2
0
0
0
V. Vassiljev
26
347
5
4
1
4
1
0
0
2
0
0
I. Kuat
30
370
5
4
1
2
1
1
0
0
0
0
Y. Pertsukh
27
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B. Islamkhan
30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A. Abiken
27
46
1
1
0
1
0
0
0
1
0
0
A. Darabaev
34
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
D. Narzildaev
30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
R. Orazov
25
126
5
1
4
1
6
0
0
1
0
0
G. Zhukov
29
290
5
4
1
3
1
0
0
0
0
0
S. Astanov
24
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
R. Murtazayev
30
7
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
Attacker
B. Zainutdinov
25
242
4
2
2
0
2
1
0
2
0
0
A. Shchetkin
32
93
2
1
1
1
1
0
0
0
0
0
A. Aymbetov
28
162
3
2
1
2
2
0
0
0
0
0
M. Fedin
27
65
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
T. Zhangylyshbay
30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S. Khizhnichenko
32
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A. Zhaksylykov
26
61
2
0
2
0
2
0
0
0
0
0
O. Omirtayev
25
87
2
1
1
1
1
0
0
0
0
0