Kazakhstan

Kazakhstan

Founded: 1914
Stadium: Astana Arena
Capacity: 30000

Players

Squad

Stats

Transfers

Goalkeeper
M. Seysen
D. Nepogodov
S. Pokatilov
I. Shatskiy
Defender
A. Beysebekov
M. Bystrov
T. Erlanov
S. Maliy
A. Marochkin
Y. Vorogovskiy
Y. Logvinenko
G. Suyumbayev
O. Kerymzhanov
D. Miroshnichenko
N. Alip
M. Taykenov
E. Tapalov
A. Kassym
D. Shomko
S. Tursynbay
Midfielder
S. Muzhikov
A. Tagybergen
V. Vassiljev
I. Kuat
Y. Pertsukh
B. Islamkhan
A. Abiken
A. Darabaev
D. Narzildaev
R. Orazov
G. Zhukov
S. Astanov
R. Murtazayev
Attacker
B. Zainutdinov
A. Shchetkin
A. Aymbetov
M. Fedin
T. Zhangylyshbay
S. Khizhnichenko
A. Zhaksylykov
O. Omirtayev
#
-
12
-
-
15
96
3
2
15
24
27
16
4
21
-
-
-
-
-
-
-
8
14
5
28
8
6
-
-
-
-
-
-
18
7
17
20
-
-
-
-
Name
Age
MP
A
L
SO
SO
SoB
G
A
YC
YR
RC
Goalkeeper
M. Seysen
23
0
0
0
0
0
7
0
0
0
0
0
D. Nepogodov
34
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
S. Pokatilov
30
270
3
3
0
0
2
0
0
2
0
0
I. Shatskiy
33
270
3
3
0
0
2
0
0
0
0
0
Defender
A. Beysebekov
30
102
2
1
1
0
2
0
0
0
0
0
M. Bystrov
30
473
6
5
1
2
2
0
0
0
0
0
T. Erlanov
29
181
3
2
1
0
4
0
0
1
0
0
S. Maliy
32
540
6
6
0
0
1
0
0
1
0
0
A. Marochkin
32
360
4
4
0
0
1
0
0
1
0
0
Y. Vorogovskiy
26
403
7
4
3
3
3
0
0
2
0
0
Y. Logvinenko
34
269
3
3
0
1
1
0
1
1
0
0
G. Suyumbayev
32
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
O. Kerymzhanov
33
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
D. Miroshnichenko
30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N. Alip
23
450
5
5
0
0
1
0
0
1
0
0
M. Taykenov
25
96
3
1
2
1
4
0
0
0
0
0
E. Tapalov
29
104
2
1
1
0
4
0
0
0
0
0
A. Kassym
24
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
D. Shomko
32
78
1
1
0
1
0
0
0
1
0
0
S. Tursynbay
23
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
Midfielder
S. Muzhikov
33
155
2
2
0
1
0
1
0
1
0
0
A. Tagybergen
32
375
6
4
2
2
2
0
2
0
0
0
V. Vassiljev
25
347
5
4
1
4
1
0
0
2
0
0
I. Kuat
29
370
5
4
1
2
1
1
0
0
0
0
Y. Pertsukh
26
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B. Islamkhan
29
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A. Abiken
26
46
1
1
0
1
0
0
0
1
0
0
A. Darabaev
33
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
D. Narzildaev
29
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
R. Orazov
24
126
5
1
4
1
6
0
0
1
0
0
G. Zhukov
28
290
5
4
1
3
1
0
0
0
0
0
S. Astanov
23
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
R. Murtazayev
29
7
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
Attacker
B. Zainutdinov
24
242
4
2
2
0
2
1
0
2
0
0
A. Shchetkin
31
93
2
1
1
1
1
0
0
0
0
0
A. Aymbetov
27
162
3
2
1
2
2
0
0
0
0
0
M. Fedin
26
65
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
T. Zhangylyshbay
29
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S. Khizhnichenko
31
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A. Zhaksylykov
25
61
2
0
2
0
2
0
0
0
0
0
O. Omirtayev
24
87
2
1
1
1
1
0
0
0
0
0